Bình phú quý cẩm chun lông chuột đẹp mà ý nghĩa. 30x19cmInbox zalo em nhoa