Đôn hoặc đế đặt tượng có thể dùng làm bàn nhỏ. Đế nguyên khối, mặt ghép vững chắc. Thiết kế bao phê 53x37, 60x70Giá iu ai cần in box zalo e