Tại buổi hội thảo, phụ huynh và học sinh có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện trường - ông Jonseph Dao Nguyen để tìm hiểu về các chương trình đào tạo của trường.

Là một trong những trường Đại học công lập lớn nhất của Australia với hơn 50 vạn sinh viên tốt nghiệp có c hội việc làm và nghề nghiệp tốt. Du học sinh RMIT có thể dễ dàng được tuyển dụng tại Australia ngay khi đang là sinh viên nhờ nhờ thôg qua các dự án nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực liên kết với mạng lưới công ty của RMIT.Sinh viên đã hết năm thứ nhất Đại học ở Việt Nam có thể được chuyển thẳng vào đại học. Học sinh sinh viên mang bảng điểm PTTH hoặc năm thứ nhất đại học tới hội thảo để được tư vấn trực tiếp và nhận thư mời nhập học.Điều kiện: Anh ngữ yêu cầu 6.0 IELTS cho bậc Đại học và 6.0- 6.5 IELTS cho bậc sau đại. Tuy nhiên học sinh có thể học thêm Anh ngữ tại tại trung tâm Anh ngữ Đại học RMIT Melbourne trong 10- 30 tuần để đạt đủ điểm IELTS yêu cầu.Buổi hội tho sẽ diễn ra lúc 18h-20h, thứ hai, 22/8/2005, tại KS Niko, 84 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Thanh Trầm

Tag :