Trong tháng 10, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam và USD (dùng để áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước) là 16.985 VND/1 USD.
 
Với mức 17.002 VND/1 USD trong tháng 11, tỷ giá hạch toán đã tăng tới 17 VND. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp tỷ giá hạch toán VND/USD tăng và đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2009 đến nay.
 
Chiều 2/11, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng ở mức: 1 USD = 17.010 VND. Tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại là: 17.861 VND/USD và giá USD tại thị trường tự do dao động quanh mức: 18.560 VND (mua vào) - 18.580 VND (bán ra), giảm 40 VND so với buổi sáng cùng ngày.
 
An Hạ
Tag :