Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 4/2009, giải ngân ODA đạt khoảng 300 triệu USD, bằng 16% kế hoạch giải ngân cả năm. Trong đó, vốn vay khoảng 239 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 61 triệu USD. Thực hiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 tháng đạt 2,2 tỷ USD, bằng 69,8% so với cùng kỳ năm 2008.Đánh giá chung về kế hoạch đầu tư phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, việc huy động vốn cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn do các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tập trung nguồn lực tài chính để khắc phục khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, duy trì sản xuất hoặc thực hiện các biện pháp để bảo toàn vốn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý 1/2009 ước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng.Tính đến hết tháng 4/2009, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng, bằng 27,9% kế hoạch, trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 28,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8% kế hoạch; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quản lý đạt 21,2 nghìn tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch.Trong 4 tháng đầu năm, tổng số vồn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới và đăng ký tăng thêm đạt 6,4 tỷ USD, bằng 27,8% cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư đăng ký mới là 2,5 tỷ USD, bằng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, vốn tăng thêm là 3,9 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước.